Публічна інформація | Нормативно-правова документація щодо доступу до публічної інформації | Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. №938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації"
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. №938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації"
                                

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 7 вересня 2011 р. N 938 
                Київ 

          Про внесення змін до деяких 
        постанов Кабінету Міністрів України 
         з питань доступу до інформації 

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 
      N 1242 ( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 
      N 791 ( 791-2012-п ) від 22.08.2012 
      N 736 ( 736-2016-п ) від 19.10.2016 } 
 

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

   1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань 
доступу до інформації зміни, що додаються. 

   2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої 
влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у 
відповідність із цією постановою. 

   3. Ця постанова набирає чинності через один місяць з дня 
опублікування. 
 

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

   Інд. 70 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 7 вересня 2011 р. N 938 

               ЗМІНИ, 
        що вносяться до постанов Кабінету 
     Міністрів України з питань доступу до інформації 
 

   1. У Концепції технічного захисту інформації в Україні, 
затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 
1997 р. N 1126 ( 1126-97-п ): 

   1) в  абзаці третьому розділу 1 слова "інформації, яка 
становить державну та  іншу  передбачену  законом  таємницю, 
конфіденційної  інформації"  замінити  словами  "інформації з 
обмеженим доступом"; 

   2) в абзаці третьому розділу  2  слова  "конфіденційної 
інформації, що є власністю держави," замінити словами "службової 
інформації"; 

   3) у розділі 3: 

   в абзаці другому після слів "Про інформацію"  доповнити 
словами ", "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ), а 
слова "Про захист інформації в автоматизованих системах" замінити 
словами "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах" ( 80/94-ВР ); 

   в абзаці дев'ятому слова "конфіденційної інформації, що є 
власністю держави," замінити словами "службової інформації"; 

   абзац десятий викласти у такій редакції: 

   "виконання на  власний  розсуд  суб'єктами  інформаційних 
відносин вимог щодо технічного захисту інформації,  яка  не 
віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;"; 

   4) в  абзаці четвертому розділу 4 слова "конфіденційної 
інформації, що належить державі" замінити словами "службової 
інформації". 
 

   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1242 
( 1242-2011-п ) від 30.11.2011 } 
 

   { Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 736 
( 736-2016-п ) від 19.10.2016 } 
 

   4. У Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам 
державної влади та органам місцевого самоврядування, державним 
підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002  р.  N  1519 
( 1519-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 
1936; 2006 р., N 50, ст. 3324): 

   1) у пункті 1 слова "конфіденційної інформації,  що  є 
власністю держави (далі - обробка конфіденційної інформації)," 
замінити словами "службової інформації (далі - обробка службової 
інформації)"; 

   2) у пункті 37 слова "яка є власністю споживача" замінити 
словами "права на яку належать споживачу"; 

   3) у тексті Порядку ( 1519-2002-п ) слова "конфіденційної 
інформації" замінити словами "службової інформації". 

   5. Абзац сьомий пункту 3 Положення про Єдиний реєстр об'єктів 
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 квітня 2004 р. N 467 ( 467-2004-п ) (Офіційний 
вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1043; 2005 р., N 8, ст. 436; 
2011 р., N 35, ст. 1451), виключити. 

   6. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних 
та інформаційно-телекомунікаційних систем  органів  виконавчої 
влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до 
сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 серпня 2005 р. N 688 ( 688-2005-п ) (Офіційний 
вісник України, 2005 р., N 31, ст. 1869; 2006 р., N 50, ст. 3324): 

   1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції: 

   "державні електронні інформаційні ресурси - відображена та 
задокументована в електронному вигляді інформація, необхідність 
захисту якої визначено законодавством;"; 

   2) у пункті 6 слова "є державною власністю" замінити словами 
"є державним електронним інформаційним ресурсом"; 

   3) у додатку до Положення ( 688-2005-п ): 

   у пункті 5 слова "конфіденційна інформація, що є власністю 
держави" замінити словами "службова інформація"; 

   у пункті 22 слова "державних інформаційних ресурсів" замінити 
словами "державних електронних інформаційних ресурсів". 

   7. У  Правилах  забезпечення  захисту  інформації  в 
інформаційних,        телекомунікаційних        та 
інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006  р.  N  373 
( 373-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 878, 
N 50, ст. 3324): 

   1) у пункті 1 слова "інформації, яка є власністю держави, або 
інформації з обмеженим доступом" замінити словами "державних 
інформаційних ресурсів або інформації"; 

   2) абзац четвертий пункту 3 після слів "Про інформацію" 
доповнити словами ", "Про доступ до публічної інформації"; 

   3) пункт 4 викласти у такій редакції: 

   "4. Захисту в системі підлягає: 

   відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних 
ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб'єктів 
владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в 
Інтернеті, інших глобальних інформаційних мережах і системах або 
передається  телекомунікаційними  мережами  (далі  - відкрита 
інформація); 

   конфіденційна інформація,  яка  перебуває  у  володінні 
розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 
Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) 
(далі - конфіденційна інформація); 

   службова інформація; 

   інформація, яка  становить державну або іншу передбачену 
законом таємницю (далі - таємна інформація); 

   інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом."; 

   4) у пунктах 6, 7, 13 і 14 слово "конфіденційна" в усіх 
відмінках замінити словом "службова" у відповідному відмінку; 

   5) пункт 9 викласти у такій редакції: 

   "9. Забезпечення захисту в системі таємної інформації, яка не 
становить державну  таємницю,  та  конфіденційної  інформації 
здійснюється згідно з вимогами до захисту службової інформації, 
якщо інше не передбачено законом."; 

   6) у пункті 10 слова "її власником (розпорядником)" замінити 
словами "розпорядником інформації"; 

   7) в абзацах п'ятому і сьомому пункту 16 слова "власником 
(розпорядником)" замінити словом "розпорядником". 

   8. У назві і пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України 
від 19 липня 2006 р. N 1000 ( 1000-2006-п ) "Деякі питання обліку, 
зберігання і використання документів, справ, видань та інших 
матеріальних  носіїв  інформації,  які  містять конфіденційну 
інформацію, що є власністю держави" (Офіційний вісник України, 
2006 р., N 30, с. 2131) слова "конфіденційну інформацію, що є 
власністю держави" замінити словами "службову інформацію". 
 

   { Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1109 
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 } 
 

   { Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 791 
( 791-2012-п ) від 22.08.2012 } 
 

   11. У пункті 13 Порядку надсилання електронною  поштою 
службових документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2009 р. N 733 ( 733-2009-п ) "Про електронний 
обмін службовими документами  в  органах  виконавчої  влади" 
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1867; 2010 р., N 58, 
ст. 2025), слова "конфіденційну інформацію, що є власністю 
держави" замінити словами "службову інформацію". 

 


Публікації документа

Урядовий кур'єр від 13.09.2011 — № 167

Офіційний вісник України від 16.09.2011 — 2011 р., № 69, стор. 17, стаття 2624, код акту 58193/2011

Переглядів: 75
Дата публікації: 08:35 02.10.2017
Директор школи

Скрипка Любов Анатоліївна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Версія для слабо- зорих