Сторінка психолога | Рекомендації психолога вчителям
Рекомендації психолога вчителям

ПОРАДИ ПСИХОЛОГА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ


Особистісно зорієнтований підхід у навчанні грунтується на сприйнятті індивідуальності, самоцінності дитини як носія суб'єктивного досвіду, який складається у неї з перших днів життя. Учень має право на особистісний шлях розвитку та вибір засобів навчальної діяльності в межах її завдань.

•    Учитель, ставлячись до учня як до особистості, дає йому змогу саморозвиватися й самореалізовуватися, враховує його можливості, особливості, здібності. Взаємодія між вчителем та учнем має будуватися на основі єдності позицій, бажань, а не вимушеного спілкування. 
•    Найголовніше завдання вчителя: максимально активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців, щоб вони самі могли успішно впоратися з різноманітними навчальними, а в подальшому - виробничими проблемами. Дітей слід навчити на оптимальному рівні виявляти свій інтелектуально - вольовий і моральний потенціал.
•    Особистість педагога - лише передумова виховання дитини. Трансляція його позитивних якостей відбувається лише тоді, коли він, встановлюючи зв’язки з дітьми, створює й збагачує їхній досвід емоційних переживань.
Якщо вчитель ставитиметься до учня без справжнього інтересу і поваги, у того не буде жодних підстав сприймати себе як особистість.
•    Щоб зрозуміти учня, його думки, почуття, вчинки, треба брати емоційну участь у стосунках з ним, навчитися відчувати до нього постійний інтерес. Позиція безпристрасного арбітра згубна для справи.
Такому вчителю, форми і способи діяльності якого статичні, не змінюються від уроку до уроку, від року до року, сьогодні нічого робити в класі.
•    Якщо учень не сприймає ваших дій (способів впливу) щодо нього, то це означає лише одне: ці дії не відповідають його особистісним особливостям.
•    Якщо вам потрібно висловити зауваження учневі, то зробити це слід дружелюбно і з повагою до нього. Ваше несхвалення його поведінки в певній ситуації втратить негативний ефект.
•    Якщо виник конфлікт з учнем, не шукайте способів будь-що утвердити свою правоту. Спробуйте знайти взаємоприйнятні шляхи його розв’язання.
•    У багатьох своїх учнях учитель вбачає однодумців і спільників. Досягти професійного успіху вчитель може, лише узгоджуючи свої дії з ними.

 

       
ПОРАДИ ПСИХОЛОГА ВЧИТЕЛЮ 

З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ УМОВ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ

ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО ШКОЛИ


•    Уникайте авторитарного стилю педагогічної діяльності.
•    На уроці вчитель обов’язково повинен використовувати слова підтримки для забезпечення позитивної атмосфери.в те, що все вийде."
•    Кожного учня оцінюйте об’єктивно, а не з власної позиції
•    Оцінюйте ситуацію, вчинок, а не саму дитину.
•    Порівнюйте результати роботи учня тільки з її власними досягненнями, а не з досягненнями інших дітей.
•    Треба чесно і терпляче відповідати на всі запитання дитини.
•    У кожної дитини свій темперамент, свої потреби, інтереси, симпатії та антипатії. Поважайте її неповторність, індивідуальність.
•    Забезпечуйте дитині широкі можливості користування кожним із 5 відчуттів: вона повинна бачити, слухати, торкати руками, коштувати на смак і відчувати різноманітні елементи навколишнього світу.
•    Підтримуйте в дитині почуття власної гідності й позитивного образу «Я».
•    Не використовуйте негативних оціночних суджень, негативного програмування, не навішуйте «ярликів».
•    Розвивайте уміння слухати.
•    Розвивайте довільні зусилля у школяра, оскільки навчальна діяльність вимагає саме довільної уваги та пам’яті.
•    Будьте зразком для дитини, слідкуйте за своєю поведінкою.
•    Ставте конкретні вимоги, даючи при цьому конкретні пояснення.
•    Обговорюйте з учнями не лише, що не можна робити в школі, а й обов’язково, що можна. Це допоможе дитині усвідомити свої права та обов’язки.
•    Створюйте сприятливі умови , для того, щоб учень зайняв певну позицію серед однолітків, а не перетворився на аутсайдера. Згуртовуйте першокласників.
•    Формуйте адекватну самооцінку.
•    Формуйте навички пошуку соціальної підтримки ( уміння просити про допомогу та виражати вдячність).
•    Пам’ятайте: підвищення голосу, сурове покарання в адаптаційний період є негативнішим методом.
•    Заохочуйте гарну поведінку найчастіше та по змозі ігноруйте провокаційні вчинки дитини.
•    Під час уроків до мінімуму обмежуйте відволікальні чинники.
•    Постійно використовуйте на уроці ігрові види діяльності

 

ПОРАДИ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ 5-ГО КЛАСУ
ЩОДО УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ В УЧНІВ


•    Проявляти доброзичливе ставлення, підтримку; 
•    реалізовувати демократичний стиль керівництва; 
•    не висувати на початку року великих вимог до дітей, пам’ятати різницю між п’ятикласниками та іншими учнями середньої школи; 
•    намагатись, щоб заняття викликали в учня позитивні переживання через дуже сильно виражене емоційне ставлення до навчального предмету в цьому віці; 
•    орієнтувати дітей на вироблення об’єктивних критеріїв успішності і неуспішності, прагнення перевірити свої можливості і знаходити (за допомогою дорослих) шляхи подальшого їх розвитку і вдосконалення; 
•    допомогти учням з низьким соціальним статусом в классному колективі відчути себе потрібними і бажаними в класі; 
•    проводити відповідні класні години для покращення неформальних відносин між дітьми з використанням активних форм роботи; 
•    залучати до позакласної роботи, групових заходів, щоб вони більше спілкувалися; 
•    на позакласних заходах давати можливість проявити себе з кращої сторони; 
•    звертати увагу однокласників на успіхи цих дітей у тому, що в них виходить. 

 

Переглядів: 210
Дата публікації: 23:05 02.09.2017
Директор школи

Скрипка Любов Анатоліївна

Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Інформація для випускників
Версія для слабо- зорих